Bolero & Cha Cha

Bolero

Sam Kaufman & Melanie Sandvig               Sam Kaufman and Melanie Sandvig
               dancing the Bolero at the 2014 Spring
               Showcase

Cha  Cha

Stuart Nichols & Judie Kemp                   

                    Judie Kemp and Stuart Nichols
                    dancing a  Cha Cha  routine at  
                    the  2014 Spring Showcase